Volumes 54-70 are available HERE

Published: 2017-02-28

Uticaj brzine hidrodestilacije i hidromodula na hemijski sastav etarskog ulja kleke (Juniperus communis L.)

Vladimir P. Pavićević, Marko N. Radović, Svetomir Ž. Milojević, Miljana S. Marković, Mihailo S. Ristić, Dragan S. Povrenović

1-10

Primena veštačkih neuronskih mreža za matematičko modelovanje uticaja sastava i uslova proizvodnje na svojstva PVC podnih obloga

Rajko M. Radovanović, Mirjana C. Jovičić, Oskar J. Bera, Jelena M. Pavličević, Branka M. Pilić, Radmila Ž. Radičević

11-18

Determination of isotopic distribution of lead by a matrix assisted laser desorption/ionization versus a laser desorption/ionization time of flight mass spectrometry

Tina T. Kamčeva, Maja D. Nešić, Milovan M. Stoiljković, Iva A. Popović, Jadranka N. Miletić, Boris M. Rajčić, Marijana Ž. Petković, Suzana R. Veličković

19-26

Modelling of cations retention in ion chromatography with methanesulfonic acid as eluent

Žaklina N. Todorović, Ljubinka V. Rajaković, Antonije E. Onjia

27-33

Uticaj strukture ceftazidima na dobijanje biološki aktivnog celuloznog zavoja

Branka B. Rodić Grabovac, Radana M. Đuđić, Pero S. Sailović

35-40

Impact of carrier material on fermentative activity of encapsulated yoghurt culture in whey based substrate

Tanja Ž. Krunić, Nataša S. Obradović, Maja Lj. Bulatović, Maja S. Vukašinović-Sekulić, Kata T. Trifković, Marica B. Rakin

41-48

Mineraloška i kristalohemijska svojstva minerala HEU-tipa iz ležišta zeolitskih tufova Srbije

Vladan D. Kašić, Vladimir Simić, Dragana Životić, Ana S. Radosavljević-Mihajlović, Jovica N. Stojanović

49-60

Partial replacement of fat with wheat bran in formulation of biscuits enriched with herbal blend

Bojana Filipčev, Nataša Nedeljković, Olivera Šimurina, Marijana Sakač, Mladenka Pestorić, Dubravka Jambrec, Bojana Šarić, Pavle Jovanov

61-67

Izolacija i selekcija mikroalgi za proizvodnju ulja

Bojana R. Danilović, Jelena M. Cvetković-Rakić, Jovan Ćirić, Jelica B. Simeunović, Vlada B. Veljković, Dragiša S. Savić

69-74

Primena i uticaj polimernih ambalažnih materijala na pakovanje mlečnih napitaka

Spasenija D. Milanović, Biljana J. Pejić, Vera L. Lazić, Bojan B. Konstantinović, Milan N. Blagojević

85-94