Radovanović, M. N., Račić, B. Z., Tanasković, S. T., Marković, G. S., Tomić, D. D. and Pantović, J. S. (2017) “Katalitički efekat meda na stvaranje redukujućih šećera i HMF tokom hidrolize saharoze”, HEMIJSKA INDUSTRIJA (Chemical Industry), 71(2), pp. 105–110. doi: 10.2298/HEMIND140313068R.