Година електрохемије

Јелена Бајат

Abstract


Електрохемијска наука у Републици Ср­бији дуги низ година постиже значајне резултате. Од првих експеримената које је крајем 19. века изводио проф. Сима Лозанић, преко професора Панте Тутунџића и академика Александра Дес­пића и Драгутина Дражића, који су били зачет­ници и оснивачи такозване Београдске електро­хемијске школе седамдесетих и осамде­сетих година 20. века, до бројних данашњих електро­хемичара изниклих из те школе, српска електрохемија је била планетарно препознатљива и дала је изузетан допринос укупном развоју ове науке у свету. И поред тога, остала је скоро непозната широј јавности, посебно међу младима који се врло ретко одлучују да се посвете електрохемији.

 


Keywords


Београдска школе електрохемије; Упознај електрохемију; Завирите у електрохемијску ћелију; 71. годишњи састанак Међународног електрохемијског друштваDOI: https://doi.org/10.2298/HEMIND191224036B

Copyright (c) 2019 HEMIJSKA INDUSTRIJA

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.